Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
webdesign & CMS system
 

Brattingborg Gods på Samsø - Kornkaster

 

GMC Silo ved Esbjerg har en del erfaring i at udvikle særlige indretninger til siloer.

En af dem er en kornkaste, der har til formål at fordele kornet jævnt i siloen.

 

 

 

På Brattingsborg Gods på Samsø har man i en del år benyttet sig af kornkastere, og til høsten i år blev en ny type kornkastere fra GMC Silo afprøvet.

 

- Vi har haft cirka 3.000 ton igennem to nye kornkastere, og de fungerer godt, uafhængig af kornsort og fugtighed, fortæller godsejer Anders Lassen.

 

Han siger at kornkasterne gør arbejdet med at fylde siloerne lettere, idet man ikke hele tiden skal holde øje med, om kornet lægger sig rigtigt.

 

- "De fordeler kornet jævnt, og fordelen med dem er også, at man kommer hurtigere i gang med omrøring og tørring".

På baggrund af de gode erfaringer med de nye kornkastere har Brattingborg Gods bestilt yderligere to kornkastere til afløsning for de to gamle.

 

Godset lægger i alt cirka 4.500 ton korn i silo.

 

Brattingsborg Gods på Samsø driver 1.029 hektar, hvor der blandt andet dyrkes foderbyg- og hvede til godsets svineproduktion med godt 20.000 slagtesvin til Danish Crown.

 

Desuden dyrkes der frøgræs til DLF Trifolium og raps til DLG.

 

Ifølge Karlo Nielsen fra GMC Silo består kornkasteren af to gearmotorer - en horisontal og en vertikal - samt en frekvensomformer til styring af maskinen.