Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
webdesign & CMS system
 

Kornkaster Omrører

 

Kontakt GMC Silo for yderligere oplysninger

     
Kornkaster  

Kornkaster Omrører

Kornkaster

 

Omrører

 

GMC Silo ved Esbjerg har er del erfaring i at udvikle særlige indretning til Siloer.

 

En af dem er Kornkaster of Omrører, der har til formå at fordele kornet jævnt i siloen.

 

På Brattingborg Gods på Samsø har man i en del år benyttet sig af kornkasteren og til høsten i år blev en ny type Kornkaster fra Gmc Silo afprøvet.

 

Vi Har haft ca. 3.000 ton igennem to nye Kornkastere og de fungerer godt, udafhængig af kornsort og fugtighed fortæller godsejer Anders Lassen.

 

Han siger, at Kornkasteren gørarbejdet med at fylde siloerne lettere, idet man ikke hele tiden skal holde øje med, om kornet lægger sig rigtigt.

 

De fordeler kornet jævnt, og fordelen med dem er også, at man kommer hurtigere igang med omrøring og tørring.

 

 På baggrund af de gode erfaringer med de nye kornkaster har Bratting Gods bestilt yderligeree to kornkaster til afløsning for de gamle.

 

Godset lægger ialt ca. 4.500 korm i silo.

 

Brattingborg Gods på Samsø driver 1.29 hektar., hvor der blandt andet dyrkes foderbyg og hvede til godses svineproduktion med godt 20.000 slagtesvin til Danish Crown.

 

I følge Carlo Nielsen fra GMC silo består Kornkasterren af 2 gearmotorer - en horisontal og en vertikal - samt en frekvensomformer til styring af maskinen